naderonderzoek

Nader onderzoek

Op zoek naar de ‘verborgen’ oorzaak

Met een visuele boomveiligheidscontrole worden (verborgen) gebreken geconstateerd.

Wanneer niet met zekerheid gezegd kan worden, in welke mate de boom verzwakt is en een gevaar bestaat voor de veiligheid is nader onderzoek noodzakelijk.

De boom wordt onderzocht met specialistische onderzoeksapparatuur.

Veel gebruikte apparaten hiervoor zijn de Picus geluidstomograaf en de resistograaf.

Hoveniersbedrijf Ronald Julien biedt u een heldere en inzichtelijke rapportage. Met concrete adviezen om de veiligheidsrisico’s weg te nemen.

Geluidstomografie geeft een helder inzicht van de stam op de hoogte van de meeting.

Wat goed en aangetast hout is.

Copyright © All Rights Reserved